woensdag, 16 december 2020 08:00

Corona update

Maatregelen locatie Rotterdam

 • Bij ziekteverschijnselen laten wij de kandidaat niet toe in het gebouw.
 • Kandidaten dienen zelf een mondkapje mee te nemen en te dragen. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Dit geldt uiteraard ook voor de examinatoren/examenleiders.
 • Werknemers die ziekteverschijnselen hebben blijven thuis.
 • Na iedere afname worden de examenplekken schoongemaakt.
 • Na iedere afname worden de computers, muizen, toetsenborden en koptelefoons
 • Aantal beschikbare examenplekken is teruggebracht.
 • Kandidaten dienen de RIVM maatregelen te handhaven.
 • Na het examen dient de kandidaat het gebouw direct te verlaten.

locatie- en hygiëne-eisen

 • Het is de verantwoordelijkheid van de opleider/locatiehouder om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving en de hygiëne-eisen vanuit het RIVM. De opleider/locatiehouder informeert de kandidaten actief over deze extra eisen, bijvoorbeeld door middel van posters of informatie in uitnodigingen.
 • Alle kandidaten met ziekteverschijnselen zoals verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts, worden geweigerd.
 • De opleider/locatiehouder zorgt voor een actief deurbeleid om groepsvorming voor de examenruimte te voorkomen. De opleider/locatiehouder laat kandidaten één voor één de examenruimte betreden waar de examenleider de ID-controle uitvoert. Ook voorafgaand aan het examen moet de anderhalve meter afstand geborgd blijven.
 • De opleider/locatiehouder zorgt voor een goede hygiëne. De locatie dient regelmatig gereinigd en geventileerd te worden. Het moet voor kandidaten mogelijk zijn voorafgaand aan het examen hun handen te wassen.
 • De opleider/locatiehouder zorgt voor zichtbare communicatie (bijv. vloerbelijning) om 1,5 meter afstand te garanderen.
 • De opleider/locatiehouder zorgt voor een examenopstelling waarbij 1,5 meter afstand tussen de kandidaten is geborgd. De 1,5 meter wordt ook gegarandeerd tussen kandidaat/examenleider tijdens het surveilleren.
 • Examenleiders en locatiehouders zijn verplicht om fysiek (direct of indirect) contact te voorkomen. Dit betekent dat er maatregelen moeten worden genomen ten aanzien van het uitwisselen van (legitimatie)documenten zoals het dragen van handschoenen en/of andere maatregelen.
 • Kandidaten dienen na afronding van het examen de examenlocatie direct te verlaten.
 • De examenleiders behouden te allen tijde het recht een examen niet door te laten gaan wanneer de locatie niet voldoet aan deze eisen of er kandidaten met bovengenoemde verschijnselen toch de examenruimte betreden.
 • Wanneer kandidaten niet meewerken aan bovenstaande maatregelen wordt hen de toegang tot het examen ontzegd.