Hypothecair Krediet

Examen WFT Hypothecair Krediet
Prijs: €149

De beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair krediet bestaat uit de initiële examens Basis, Vermogen en Hypothecair krediet. Als u deze drie examens behaalt, ontvangt u het beroepskwalificatiediploma Adviseur Hypothecair krediet. Per 1 april 2019 mag een Adviseur Hypothecair krediet ook adviseren over consumptieve kredieten. Als u adviesbevoegd wilt zijn voor consumptieve kredieten en hypothecaire kredieten kunt u volstaan met het behalen van de beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair krediet.

Kenmerken

Het examen Hypothecair Krediet bestaat uit vragen die betrekking hebben op:

*Kennis en Begrip (KB vragen)

*Professioneel gedrag (PG vragen)

*Vaardigheden en Competenties (VC vragen)

Tijdsduur: 135 minuten
Aantal punten: 62 punten
Zak/slaaggrens: 68% van het aantal punten
Aantal vragen: 38 vragen
KB vragen: 14 (14 punten)
PG vragen: 2 (4 punten)
VC vragen: 22 (44 punten)