Privacyverklaring Examenbureau Rotterdam B.V.

Bij Examenbureau Rotterdam B.V. (hierna ‘EBR’), hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De Persoonsgegevens van alle klanten en bezoekers worden in uiterste mate secuur verwerkt en beschermd. In deze verklaring legt EBR uit welke gegevens van u nodig zijn om u goed van dienst te kunnen zijn.

Gegevens EBR

Adres:

Industrieweg 130A

Postcode:

3044 AT

Plaats

Rotterdam

Email:

info@examenbureaurotterdam.nl

Telefoonnummer:

0103030007

Website:

www.examenbureaurotterdam.nl

 

Verwerking:
EBR verwerkt onder andere de volgende gegevens die wij hebben ontvangen van u of uw werkgever:

 • Naam (volledig)
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens m.b.t. facturen
 • Gegevens m.b.t. bestelproces van producten
 • Overige ingevulde informatie

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om u goed van dienst te kunnen zijn en u in de toekomst te informeren over aanbiedingen en relevante acties. 

Wie van EBR kan tot uw gegevens:

 • Directie
 • Management
 • Kantoorpersoneel
 • Ingehuurde personeel
 • Examenleiders

Delen van persoonsgegevens met derden
Voor onze dienstverlening is het wel noodzakelijk om persoonsgegevens met externe leveranciers te delen bijv.: om een examen te registreren. We proberen dit uiterst te beperken en we delen uw gegevens alleen met anderen als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
EBR bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet. In dat geval bewaart EBR de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft. De gegevens op examendocumenten worden niet langer bewaard dan 3 jaar.
Persoonsgegevens noodzakelijk voor persoonscertificering (naam en geboortedatum) worden voor de duur van de certificering bewaard. Voor VCA is dat 10 jaar en WFT 5 jaar.

Inzage, wijzigen, verwijdering, klachten over persoonsgegevens
Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door EBR. Voor vragen over het privacy beleid van EBR, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u contact met EBR opnemen. Stuur een brief naar EBR, t.a.v. Adresbeheer, Industrieweg 130A, 3044 AT Rotterdam of een email naar info@examenbureaurotterdam.nl.

Cookiebeleid
Bij het gebruik van deze website kunnen EBR of derden informatie over het gebruik van deze website verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies. Dit zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computers/tablets/telefoons worden opgeslagen. Bij herhaald websitegebruik wordt uw browser herkend. De informatie die onder andere met behulp van cookies, wordt verzameld, kan worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren. Zo kan bijvoorbeeld worden achterhaald welke pagina’s populair zijn en welke onderdelen in de website aanpassing behoeven. De gegevens omtrent uw gebruik van deze website deelt EBR niet met derden.

Verwijderen van cookies
In uw browser kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen. Aangezien de interface van elke browser verschillend is, kunt u het beste de helpfunctie raadplegen om de cookies te verwijderen en nieuwe cookies weigeren. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers/tablets/telefoons en/of browsers, dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Wijziging van deze verklaringen
EBR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring en cookieverklaring. Elke aanpassing zal EBR op deze pagina publiceren. Laatst aangepast op 30 juli 2021.