woensdag, 24 maart 2021 08:00

Dispensatie voor diploma's en certificaten uit het Centraal Diploma Register

Update 24 maart 2021: Het kabinet heeft besloten de huidige coronamaatregelen te verlengen tot en met 20 april 2021. Op basis hiervan hebben we onze dispensatieregeling aangepast.

  1. Diplomahouders van wie het diploma in de periode 15 december 2020 tot en met 20 april 2021 verloopt en die vanwege de actuele situatie rond het coronavirus geen examen kunnen of willen doen, krijgen vooralsnog dispensatie tot 1 juli 2021. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.

    Dit geldt voor de volgende diploma's en certificaten in het Centraal Diploma Register: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU en SOG-petrochemie. Het CDR geeft bij diploma's die in de periode 15 december 2020 tot en met 20 april 2021 zijn verlopen de volgende melding: 'Dit diploma valt onder de dispensatieregeling van de SSVV in verband met het coronavirus. Dit betekent dat de diplomahouder tijdelijk met zijn verlopen diploma mag blijven werken.'

  2. Ook medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun diploma moeten halen en dit vanwege de actuele situatie rond het coronavirus niet kunnen of willen doen, krijgen vooralsnog dispensatie tot 1 juli 2021. VCA-gecertificeerde bedrijven moeten deze medewerkers door een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) laten begeleiden tot het moment dat zij succesvol examen hebben kunnen doen.

  3. Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling.

BRON